Profil

Sterilean er eksklusiv distributør af endoskopi/scoper/utensilier, diagnostisk udstyr, kirurgiske flergangs instrumenter, instrumentcontainere, tilbehør til el kirurgi, diverse engangsprodukter og reparationsservice.
Sterileans udvalgte leverandører repræsenterer en række virksomheder, der hver især er specialister på deres område.
Vores mangeårige erfaring fra samarbejdet med sundhedssektoren og ledende producenter af Medicoteknisk udstyr, har gjort det muligt at finde leverandører af innovative produkter og løsninger.

Kompetencer i firmaet:
Vi har erfaring fra mere end 47 år i branchen og et bredt special kendskab til produkter og markedet nationalt og internationalt.
Vi er specialister indenfor for vores udvalgte produktområder og samarbejder med producenter af som er kendt for høj kvalitet i Europa, USA mfl.
Har overværet og superviseret kirurger og sygeplejersker ved utallige operationer indenfor de fleste specialer
Deltaget i træningskurser indenfor de enkelte produktgrupper
Deltaget ved de faglige indlæg på udstillinger
Deltaget og undervist på talrige nationale- og internationale kurser og kongresser
Afholdt talrige kurser lokalt på hospitalerne omhandlende fremstilling, pleje og vedligehold af kirurgiske instrumenter
Afviklet årlige kurser i Tyskland for mere end 700 sundhedspersonaler omhandlende fremstilling, pleje og vedligehold af kirurgiske instrumenter samt fabriksbesøg
Vi har haft over 100 maskinmestre og medicoteknisk personale på kursus i Tyskland
Idé og udvikling af reparationsservice koncept
Vi er specialister indenfor hygiejne og genbehandling af kirurgiske instrumenter.

Kompetencer udvikles og vedligeholdes ved:
Tæt kontakt og dialog med vores leverandører, deltagelse i målrettede produkt kurser og herunder produktudvikling og nytænkning.
Tæt kontakt og dialog med kunderne (alle faggrupper) om udvikling og problematikker i forbindelse med anvendelse og genbehandling.
Konstant opdatering på relevante love, standarder og bekendtgørelser
Deltagelse i nationale og internationale kurser og kongresser.

Sterilean ApS

Møllehaven 12 B
DK-4040 Jyllinge
Telefon +45 7026 0048
info@sterilean.com